يکشنبه, 31 تير 1397

Unable to load control 'DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx' does not exist.The file '/DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx' does not exist.
منوی سایت


تایبـاد، شهـر زیبـای مـا...
تصویر هوائی پارک ملت

سامانه پیامک


مزایده و مناقصه


قصه مستمر تلاش مجموعه شهرداری برای توسعه و آبادانی


خوانش گزیده اخبار شهرداری تایباد Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۱۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۱/۲۴ 
۱۲:۱۰:۲۲
کد خبر : ۲۱۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۱/۲۱ 
۱۶:۱۴:۴۰
کد خبر : ۲۱۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۱/۱۱ 
۱۰:۵۰:۸
کد خبر : ۲۱۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۱/۱۰ 
۲۱:۲۱:۵۶
کد خبر : ۲۱۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۱/۱۰ 
۲۱:۱۶:۴۲