پنج‌شنبه, 25 مرداد 1397

Unable to load control 'DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx'!
The file '/DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx' does not exist.The file '/DesktopModules/AddModule/AddModule.ascx' does not exist.
منوی سایت


تایبـاد، شهـر زیبـای مـا...
تصویر هوائی پارک ملت

سامانه پیامک


مزایده و مناقصه


قصه مستمر تلاش مجموعه شهرداری برای توسعه و آبادانی


خوانش گزیده اخبار شهرداری تایباد Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۲۱۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۲/۲۹ 
۱۱:۲۹:۵۰
کد خبر : ۲۱۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۲/۲۸ 
۱۱:۲۳:۸
کد خبر : ۲۱۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۲/۲۲ 
۱۲:۴۰:۱۶
کد خبر : ۲۱۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۲/۲۲ 
۱۱:۱۷:۳۱
کد خبر : ۲۱۵۴  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۲/۱۵ 
۱۲:۸:۵۰
کد خبر : ۲۱۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۲/۱۲ 
۱۰:۲۶:۸
کد خبر : ۲۱۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۲/۰۷ 
۱۲:۴۶:۳۰
کد خبر : ۲۱۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۱/۲۴ 
۱۲:۱۰:۲۲
کد خبر : ۲۱۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۷۷۶/۰۱/۲۱ 
۱۶:۱۴:۴۰